Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) dráhy a dopravu na dráhach,

b) cestnú dopravu,

c) kombinovanú dopravu,

d) pozemné komunikácie,

e) vnútrozemskú plavbu a prístavy, námornú plavbu,

f) civilné letectvo,

g) pošty,

h) telekomunikácie,

i) verejné práce,

j) stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov,

k) stavebnú výrobu a stavebné výrobky,

l) tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky,

m) poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu a štátneho príspevku k hypotekárnym úverom,

n) cestovný ruch,

o) energetickú hospodárnosť budov,

p) tvorbu a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja.

 

(2) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky plní funkciu štátneho dopravného úradu a námorného úradu.

 

Odkaz na Slov-lex


Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - právne predpisyPočet zobrazení: 503