Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) štátny jazyk,

b) ochranu pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo,

c) umenie,

d) autorské právo a práva súvisiace s autorským právom,

e) kultúrno-osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu,

f) prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí,

g) vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami,

h) médiá a audiovíziu,

i) podporu kultúry národnostných menšín.

 

(2) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky metodicky riadi činnosť slovenských inštitútov v zahraničí v oblasti ich kultúrneho pôsobenia.

 

Odkaz na Slov-lex


Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky - právne predpisyPočet zobrazení: 492