Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) riadenie a kontrolu obrany Slovenskej republiky,

b) výstavbu, riadenie a kontrolu ozbrojených síl Slovenskej republiky,

c) koordináciu činností a kontrolu orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky,

d) koordináciu obranného plánovania,

e) zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky,

f) koordináciu vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou,

g) vojenské spravodajstvo,

h) alternatívnu službu.

 

(2) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zabezpečuje správu vojenských obvodov a vojenských lesov.

 

Odkaz na Slov-lex


Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - právne predpisyPočet zobrazení: 470