Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a vysoké školy,

b) školské zariadenia,

c) celoživotné vzdelávanie,

d) vedu a techniku,

e) štátnu starostlivosť o mládež a šport.

 

Odkaz na Slov-lex


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - právne predpisyPočet zobrazení: 493