Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) zdravotnú starostlivosť,

b) ochranu zdravia,

c) verejné zdravotné poistenie,

d) ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,

e) prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje, prírodné minerálne vody,

f) cenovú politiku v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach,

g) kontrolu zákazu biologických zbraní.

 

Odkaz na Slov-lex


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky - právne predpisyPočet zobrazení: 601