Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska je nezávislá centrálna banka Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska môže v rámci svojej pôsobnosti vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak je na to splnomocnená zákonom.

 

Odkaz na Slov-lex


Národná banka Slovenska - právne predpisyPočet zobrazení: 554