Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre štátne hmotné rezervy a pre koordináciu a metodické usmerňovanie opatrení na riešenie stavu ropnej núdze.

 

Odkaz na Slov-lex


Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky - právne predpisy



Počet zobrazení: 537