Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

 

Odkaz na Slov-lex


Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - právne predpisyPočet zobrazení: 473