Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov vrátane dozoru nad ochranou osobných údajov spracúvaných príslušnými orgánmi pri plnení úloh na účely trestného konania, ak nie je v zákone ustanovené inak.

 

Odkaz na Slov-lex


Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky - právne predpisyPočet zobrazení: 417