460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky


Popis

Úplný názov zákona: 

 

460/1992 Zb. 

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 1. septembra 1992

 

Čl. 1

 

(1)

Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

 

(2)

Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.

 

Odkaz na Slov-lex

Linka 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
Garant Legislatíva SR nepriradená konkrétnym orgánom verejnej moci


Dátum platnosti Sept. 1, 1992
Dátum účinnosti July 1, 2019


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Ústava Slovenskej republiky
Oblasť Ústava a ústavné zákony nepriradené ústredným orgánom štátnej správy