Ústavný zákon č. 47/1996 Z. z. o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Českou republikou


Popis

Úplný názov zákona:

 

47/1996 Z. z.

ÚSTAVNÝ ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 7. februára 1996 o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
 
Čl. 1
 
Národná rada Slovenskej republiky súhlasí so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Českou republikou podľa zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici podpísanej v Židlochoviciach 4. januára 1996.
 
 
Linka Ústavný zákon č. 47/1996 Z. z. o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
Garant Legislatíva SR nepriradená konkrétnym orgánom verejnej moci


Dátum platnosti Feb. 7, 1996
Dátum účinnosti July 25, 1997


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Ústavný zákon
Oblasť Ústava a ústavné zákony nepriradené ústredným orgánom štátnej správy