Ústavný zákon č. 84/2017 Z. z. o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom


Popis
Úplný názov zákona:
 
84/2017 Z. z.
ÚSTAVNÝ ZÁKON z 23. marca 2017 o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom
 
Čl. 1
 
Národná rada Slovenskej republiky súhlasí so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom podľa Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici podpísanej v Amsterdame 25. januára 2016.
 
 
Linka Ústavný zákon č. 84/2017 Z. z. o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom
Garant Legislatíva SR nepriradená konkrétnym orgánom verejnej moci


Dátum platnosti March 23, 2017
Dátum účinnosti April 20, 2017


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Ústavný zákon
Oblasť Ústava a ústavné zákony nepriradené ústredným orgánom štátnej správy