Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch


Popis

Úplný názov zákona:

 

138/2019 Z. z.

ZÁKON z 10. mája 2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

 

 

(§ 1) Predmet úpravy

 

Tento zákon upravuje práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť a profesijný rozvoj, pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), kontrolu v profesijnom rozvoji, správne delikty a Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení (ďalej len „centrálny register“).

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
Garant Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Dátum platnosti May 10, 2019
Dátum účinnosti Oct. 15, 2019


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Regionálne školstvo