Zákon č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky


Popis

Úplný názov zákona:

 

151/2011 Z. z.

ZÁKON z 10. mája 2019 o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

 

 

(§ 1) Predmet úpravy

 

Tento zákon upravuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania dotácií1) na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“).

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
Garant Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky


Dátum platnosti May 10, 2019
Dátum účinnosti July 1, 2019


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Ďalšie oblasti Ministerstva dopravy a výstavby