Ústavný zákon č. 160/2003 Z. z. o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou


Popis

Úplný názov zákona: 

 

160/2003 Z. z.  

ÚSTAVNÝ ZÁKON z 23. apríla 2003 o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou

 

Čl. 1

 

TNárodná rada Slovenskej republiky súhlasí so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou podľa Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice a schválení hraničnej dokumentácie podpísanej v Starej Ľubovni 29. júla 2002.

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Ústavný zákon č. 160/2003 Z. z. o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou
Garant Legislatíva SR nepriradená konkrétnym orgánom verejnej moci


Dátum platnosti April 23, 2003
Dátum účinnosti July 23, 2005


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Ústavný zákon
Oblasť Ústava a ústavné zákony nepriradené ústredným orgánom štátnej správy