Zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme


Popis

Úplný názov zákona:

 

215/2019 Z. z.

ZÁKON z 18. júna 2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov

 

(§ 1)Základné ustanovenia

 

(1)

Tento zákon upravuje

 

a) náležitosti zaručenej elektronickej faktúry,

b) postup pri zaručenej elektronickej fakturácii,

c) zriadenie informačného systému elektronickej fakturácie (ďalej len „fakturačný systém“) a podmienky jeho používania,

d) centrálny ekonomický systém a jeho používanie.

 

(2)

Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia o vyhotovení a vydaní faktúry podľa osobitného predpisu1) ani povinnosti, ktoré vo vzťahu k zaručenej elektronickej faktúre vyplývajú z osobitného predpisu.2)

...

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme
Garant Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Dátum platnosti June 18, 2019
Dátum účinnosti Aug. 1, 2019


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Dane, clá a účtovníctvo
Podoblasť Elektronické registračné pokladnice a obmedzenie platieb v hotovosti