Zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie


Popis

Úplný názov zákona:

 

231/2019 Z. z.

ZÁKON z 26. júna 2019 o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

(§ 1) Základné ustanovenia

 

(1)

Tento zákon upravuje

 

a) výkon detencie v detenčnom ústave,

b) práva a povinnosti osoby v detencii,

c) dozor a kontrolu nad výkonom detencie.

 

(2)

Na účely tohto zákona sa rozumie osobou v detencii osoba, ktorej súd nariadil umiestnenie do detenčného ústavu podľa § 81 Trestného zákona.

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie
Garant Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


Dátum platnosti June 26, 2019
Dátum účinnosti Jan. 1, 2020


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Väzenstvo