Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní


Popis

Úplný názov zákona:

 

233/2019 Z. z.

ZÁKON z 26. júna 2019 o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

(§ 1) Všeobecné ustanovenia

 

(1)

Tento zákon upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 (ďalej len „exekučné konanie“) a osobitosti postupu pri podaní opätovného návrhu na vykonanie exekúcie (ďalej len „opätovný návrh“).

 

(2)

Na účely tohto zákona sa starou exekúciou rozumie exekúcia začatá pred 1. aprílom 2017 a vedená podľa predpisov účinných do 31. marca 2017.

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní
Garant Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


Dátum platnosti June 26, 2019
Dátum účinnosti Jan. 1, 2020


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Konkurzné právo, exekúcie a dobrovoľné dražby