Ústavný zákon č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu


Popis

Úplný názov zákona: 

 

254/2006 Z. z. 

Ústavný zákon z 20. apríla 2006 o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu

 

Čl. 1

 

Predmet úpravy

 

Tento ústavný zákon ustanovuje zriadenie, zloženie, rokovanie, rozsah činnosti a postup výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie niektorých rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „výbor“).

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Ústavný zákon č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu
Garant Národná rada Slovenskej republiky


Dátum platnosti April 20, 2006
Dátum účinnosti May 11, 2006


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Ústavný zákon
Oblasť Legislatíva v pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky