Zákon č. 286/2018 Z. z. o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre


Popis

Úplný názov zákona: 

 

286/2018 Z. z.

ZÁKON z 12. septembra 2018 o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre

 

 

(§ 1) Predmet úpravy

 

Tento zákon upravuje predpoklady na výber kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora a postup pri výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora.1)

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 286/2018 Z. z. o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre
Garant Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


Dátum platnosti Sept. 12, 2018
Dátum účinnosti May 29, 2019


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Trestné právo