Zákon č. 299/2019 Z. z. o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa


Popis

Úplný názov zákona:

 

299/2019 Z. z.

ZÁKON z 11. septembra 2019 o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

(§ 1)

 

Tento zákon ustanovuje orgán dohľadu nad dodržiavaním povinností obchodníka1) pri cezhraničnom obchode s tovarom a službami vrátane online predaja, orgán na pomoc spotrebiteľom2) v prípade sporu s obchodníkom a sankcie.

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 299/2019 Z. z. o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
Garant Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky


Dátum platnosti Sept. 11, 2019
Dátum účinnosti Nov. 1, 2019


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Ochrana spotrebiteľa