Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách


Popis

Úplný názov zákona:

 

30/2019 Z. z.

ZÁKON z 29. januára 2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

(§ 1)

 

(1)

Tento zákon upravuje

 

a) podmienky prevádzkovania hazardných hier a podmienky propagovania hazardných hier,

b) podmienky používania technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier,

c) práva a povinnosti prevádzkovateľa hazardnej hry, dozorovaného subjektu a hráča,

d) postavenie a pôsobnosť národnej lotériovej spoločnosti,

e) vznik a pôsobnosť Úradu pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „úrad“) a pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) v oblasti hazardných hier,

f) pôsobnosť obcí v oblasti hazardných hier,

g) štátny dozor nad prevádzkovaním hazardných hier, propagovaním hazardných hier a nad súvisiacimi činnosťami v rozsahu vymedzenom týmto zákonom (ďalej len „dozor“).

 

(2)

Účelom tohto zákona je vo verejnom záujme vytvoriť podmienky na ochranu verejného poriadku pri prevádzkovaní hazardných hier a zabezpečenie spoločenskej kompenzácie rizík vyplývajúcich z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich.

 

(3)

Tento zákon sa vzťahuje na hazardné hry dostupné na území Slovenskej republiky.

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách
Garant Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Dátum platnosti Jan. 29, 2019
Dátum účinnosti Dec. 1, 2019


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Financie
Podoblasť Špecializované činnosti - devízová agenda, hazardné hry