Zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu


Popis

Úplný názov zákona: 

 

310/2019 Z. z.

ZÁKON z 18. septembra 2019 o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

(§ 1) Fond na podporu športu

 

(1)

Zriaďuje sa Fond na podporu športu (ďalej len „fond“) ako verejnoprávna inštitúcia na účel podpory a rozvoja

 

a) športu mládeže,

b) vrcholového športu,

c) športovej reprezentácie Slovenskej republiky,

d) športu pre všetkých,

e) športu zdravotne postihnutých.

 

(2)

Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu
Garant Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Dátum platnosti Sept. 18, 2019
Dátum účinnosti Jan. 2, 2020


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Šport