Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky


Popis

Úplný názov zákona:

 

314/2018 Z. z.

ZÁKON z 24. októbra 2018 o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

§ 14

 

(1)

Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) prezident.

(2)

Národná rada navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu, ktorých má prezident vymenovať.

(3)

Funkčné obdobie sudcu ústavného súdu je 12 rokov; začína plynúť dňom zloženia sľubu sudcu ústavného súdu.

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky
Garant Ústavný súd Slovenskej republiky


Dátum platnosti Oct. 24, 2018
Dátum účinnosti March 1, 2019


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Legislatíva v pôsobnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky