Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií


Popis

Úplný názov zákona:

 

346/2018 Z. z.

ZÁKON z 27. novembra 2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

(§ 1) Predmet úpravy

 

Tento zákon upravuje

 

a) zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „register“),

b) zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra (ďalej len „zapisované údaje“),

c) zverejňovanie zapisovaných údajov a ich poskytovanie.

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií
Garant Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Dátum platnosti Nov. 27, 2018
Dátum účinnosti Jan. 1, 2019


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Zhromažďovanie a združovanie, politické strany, fondy a nadácie