Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe


Popis

Úplný názov zákona:

 

35/2019 Z. z.

ZÁKON z 5. decembra 2018 o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

(§ 1)

 

Tento zákon upravuje

 

a) právomoc a pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) v oblasti daní, poplatkov a colníctva,

b) postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“), daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy,

c) postavenie, povinnosti a oprávnenia príslušníka finančnej správy (§ 30) pri plnení úloh finančnej správy,

d) štátnu službu príslušníkov finančnej správy a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenami a skončením služobného pomeru.

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe
Garant Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Dátum platnosti Dec. 5, 2018
Dátum účinnosti May 21, 2020


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Dane, clá a účtovníctvo
Podoblasť Finančná správa