Zákon č. 350/2018 Z. z. o ochrane majetku v plynárenstve


Popis

Úplný názov zákona:

 

350/2018 Z. z.

ZÁKON zo 4. decembra 2018 o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.

 

(§ 1)

 

Exekúcii podľa exekučného poriadku nepodliehajú majetkové účasti držiteľa povolenia na dodávku plynu, ktorý je dodávateľom poslednej inštancie a ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu.

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 350/2018 Z. z. o ochrane majetku v plynárenstve
Garant Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky


Dátum platnosti Dec. 4, 2018
Dátum účinnosti Dec. 12, 2018


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Ďalšie oblasti Ministerstva hospodárstva (hospodárska mobilizácia, privatizácia, správa majetku štátu)