Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


Popis

Úplný názov zákona: 

 

357/2004 Zb. 

ÚSTAVNÝ ZÁKON z 26. mája 2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

Čl. 1

 

(1)

Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

 

(2)

Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Garant Legislatíva SR nepriradená konkrétnym orgánom verejnej moci


Dátum platnosti May 26, 2004
Dátum účinnosti July 1, 2019


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Ústavný zákon
Oblasť Ústava a ústavné zákony nepriradené ústredným orgánom štátnej správy