Zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností


Popis

Úplný názov zákona: 

 

370/2019 Z. z.

ZÁKON zo 16. októbra 2019 o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností

 

 

(§ 1)

 

Tento zákon upravuje finančnú podporu, ktorú poskytuje štát na podporu činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností1) (ďalej len „cirkev“).

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností
Garant Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


Dátum platnosti Oct. 16, 2019
Dátum účinnosti Jan. 1, 2020


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Cirkvi a náboženské spoločnosti