Zákon č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom


Popis

Úplný názov zákona:

 

385/2019 Z. z.

ZÁKON zo 16. októbra 2019 o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

(§ 1)

 

Tento zákon upravuje poskytovanie kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti (ďalej len „kompenzačný príspevok“), ako štátnej sociálnej dávky.

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom
Garant Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky


Dátum platnosti Oct. 16, 2019
Dátum účinnosti April 1, 2019


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Nerastné suroviny a banská činnosť