Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch


Popis

Úplný názov zákona:

 

395/2019 Z. z.

ZÁKON z 28. októbra 2019 o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

(§ 1) Predmet úpravy

 

Tento zákon upravuje podmienky a postup pri vydávaní občianskeho preukazu a občianskeho preukazu bez podoby tváre, práva a povinnosti na úseku občianskych preukazov, vedenie evidencií na úseku občianskych preukazov a sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch
Garant Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Dátum platnosti Oct. 28, 2019
Dátum účinnosti April 9, 2020


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Všeobecná vnútorná správa