Zákon č. 43/2019 Z. z. o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe


Popis

Úplný názov zákona:

 

43/2019 Z. z.

ZÁKON z 30. januára 2019 o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe

 

 

( § 1) Predmet úpravy

 

Tento zákon upravuje podmienky, spôsob, rozsah a kontrolu poskytovania pomoci podnikateľovi v poľnohospodárskej prvovýrobe,1) ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba a ktorý vyrába poľnohospodárske produkty2) (ďalej len „žiadateľ“), formou úhrady časti spotrebnej dane z minerálneho oleja uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a)použitého v poľnohospodárskej prvovýrobe (ďalej len „pomoc“).

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 43/2019 Z. z. o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe
Garant Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky


Dátum platnosti Jan. 30, 2019
Dátum účinnosti April 1, 2019


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Poľnohospodárstvo, pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka