Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z o rozpočtovej zodpovednosti


Popis

Úplný názov zákona: 

 

493/2011 Z. z.  

ÚSTAVNÝ ZÁKON z 8. decembra 2011 o rozpočtovej zodpovednosti

 

Čl. 1

 

Tento ústavný zákon s cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenskej republiky, posilniť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov a v snahe podporiť dlhodobú konkurencieschopnosť Slovenskej republiky s prihliadnutím na požiadavku ekonomickej a sociálnej spravodlivosti a solidarity medzi súčasnými a budúcimi generáciami upravuje zriadenie a pôsobnosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a pravidlá rozpočtovej transparentnosti.

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z o rozpočtovej zodpovednosti
Garant Legislatíva SR nepriradená konkrétnym orgánom verejnej moci


Dátum platnosti Dec. 8, 2011
Dátum účinnosti Jan. 1, 2015


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Ústavný zákon
Oblasť Ústava a ústavné zákony nepriradené ústredným orgánom štátnej správy