Zákon č. 88/2019 Z. z., ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov


Popis

Úplný názov zákona:

 

88/2019 Z. z.

ZÁKON zo 4. apríla 2019, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z.

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

 

 

Čl. I

 

Čl. I zákona č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa zrušuje.

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 88/2019 Z. z., ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov
Garant Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Dátum platnosti April 4, 2019
Dátum účinnosti April 9, 2019


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Dane, clá a účtovníctvo
Podoblasť Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach