Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami


Popis

Úplný názov zákona: 

 

91/2019 Z. z.

ZÁKON z 28. marca 2019 o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

(§ 1) Predmet úpravy

 

Tento zákon upravuje

 

a) vymedzenie neprimeraných podmienok v obchode s potravinami1) (ďalej len „neprimeraná podmienka“),

b) kontrolu neprimeraných podmienok (ďalej len „kontrola“),

c) zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami
Garant Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky


Dátum platnosti March 28, 2019
Dátum účinnosti July 21, 2020


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Potraviny