Základné informácie o regulácii

Regulácia
Cestovná kancelária – vymedzenie pojmu
Citácia
Cestovnou kanceláriou je obchodník, ktorý kombinuje služby cestovného ruchu na účely zostavenia zájazdu, predáva alebo ponúka na predaj zájazdy a uzatvára zmluvu o zájazde alebo sprostredkúva spojené služby cestovného ruchu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 5, Článok I
Predmet regulácie Cestovná kancelária a jej prevádzka (Paragraf 5)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Cestovná kancelária
Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Obchodník, ktorý kombinuje služby cestovného ruchu na účely zostavenia zájazdu
Obchodník, ktorý predáva alebo ponúka na predaj zájazdy a uzatvára zmluvu o zájazde
Obchodník, ktorý sprostredkúva spojené služby cestovného ruchu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15996e55a938ef2cefe3bc
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-5.odsek-2


Počet zobrazení: 432