Základné informácie o regulácii

Regulácia
Definícia spojených služieb cestovného ruchu
Citácia
Spojenými službami cestovného ruchu je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu podľa § 2 písm. a) zakúpených na účel tej istej cesty, ktoré netvoria zájazd, pričom s viacerými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu sú uzatvorené samostatné zmluvy, ak je cestujúcemu
a) sprostredkovaný počas jednej návštevy predajného miesta alebo v rámci jedného kontaktu s predajným miestom samostatný výber každej služby cestovného ruchu a samostatná platba za každú službu cestovného ruchu, alebo
b) cieleným spôsobom sprostredkované obstaranie najmenej jednej dodatočnej služby cestovného ruchu od iného obchodníka, ak sa zmluva s takýmto iným obchodníkom uzatvorí najneskôr 24 hodín po potvrdení objednávky prvej služby cestovného ruchu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 4, Článok I
Predmet regulácie Spojené služby cestovného ruchu (Paragraf 4)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Cestujúci
Poskytovateľ služieb cestovného ruchu
Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Obchodník
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15984fe4630e8968c9d5d3
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-4.odsek-1


Počet zobrazení: 319