Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dôkazné bremeno
Citácia
Dôkazné bremeno, že informácie podľa § 14 až 16 boli riadne poskytnuté, znáša cestovná kancelária alebo cestovná agentúra predávajúca zájazd alebo cestovná kancelária sprostredkujúca spojené služby cestovného ruchu.
Legislatívna lokalizácia Paragraf 17, Článok I
Predmet regulácie Dôkazné bremeno (Paragraf 17)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná agentúra
Cestovná kancelária
Cestovná kancelária sprostredkujúca spojené služby cestovného ruchu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15db93acc0fb206b456f14
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-17


Počet zobrazení: 362