Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dôvody návrhu zmien zmluvy o zájazde zo strany cestovnej kancelárie
Citácia
Ak je cestovná kancelária pred začatím zájazdu nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) alebo nemôže splniť osobitné požiadavky podľa § 16 ods. 4 písm. a) alebo navrhuje zvýšiť cenu zájazdu o viac ako osem percent podľa § 19 ods. 4, navrhne cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 20, Článok I
Predmet regulácie Zmena iných podmienok zmluvy o zájazde (Paragraf 20)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16e6fbfaccd313ff6ab5db
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-20.odsek-2


Počet zobrazení: 358