Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dôvody oprávneného odmietnutia úhrady dodatočných nákladov a poplatkov zo strany cestujúceho
Citácia
Ak cestovná kancelária alebo cestovná agentúra predávajúca zájazd neposkytne pred uzatvorením zmluvy o zájazde informáciu podľa odseku 2 písm. c), cestujúci tieto dodatočné poplatky a dodatočné náklady nehradí.
Legislatívna lokalizácia Odsek 8, Paragraf 14, Článok I
Predmet regulácie Poskytovanie informácií pred uzatvorením zmluvy o zájazde (Paragraf 14)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Cestujúci
Súvisiace subjekty Cestovná agentúra
Cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15d464ebc6f0a50909bd9f
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-14.odsek-8


Počet zobrazení: 350