Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dôvody udelenia zákazu predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu
Citácia
Ak orgán dohľadu na základe kontroly zistí, že cestovná kancelária nemá zabezpečenú dostatočnú ochranu pre prípad úpadku podľa § 8 ods. 1 písm. e), zakáže cestovnej kancelárii predaj zájazdov a sprostredkovanie spojených služieb cestovného ruchu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 31, Článok I
Predmet regulácie Dohľad nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (Paragraf 31)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e172ccc7a653b5200500c7b
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-31.odsek-3


Počet zobrazení: 325