Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dôvody vykonania bezodkladnej kontroly v cestovnej kancelárii
Citácia
Ak má orgán dohľadu dôvodné pochybnosti o tom, či cestovná kancelária spĺňa požiadavky na prevádzkovanie cestovnej kancelárie, najmä či má riadne zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku, bezodkladne vykoná v cestovnej kancelárii kontrolu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 31, Článok I
Predmet regulácie Dohľad nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (Paragraf 31)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e172c827a653b56a8500c79
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-31.odsek-2


Počet zobrazení: 292