Základné informácie o regulácii

Regulácia
Hlavný predmet činnosti cestovnej kancelárie
Citácia
Cestovná kancelária ďalej
a) vytvára kombinácie služieb cestovného ruchu, ktoré nie sú zájazdom, ponúka a predáva ich inej cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre na účel ďalšieho predaja,
b) ponúka a predáva služby cestovného ruchu,
c) sprostredkúva predaj služieb cestovného ruchu pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné osoby, najmä dopravcov alebo prevádzkovateľov ubytovacích zariadení,
d) sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde sa musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd sprostredkúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde,
e) predáva predmety súvisiace s cestovným ruchom.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 5, Článok I
Predmet regulácie Cestovná kancelária a jej prevádzka (Paragraf 5)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Cestovná agentúra
Cestovná kancelária
Dopravca
Prevádzkovateľ ubytovacích zariadení
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e1599dc55a938a68cefe3be
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-5.odsek-4


Počet zobrazení: 572