Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenia vzťahujúce sa na poskytovanie náhrady škody
Citácia
Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah náhrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby cestovného ruchu poskytovanej v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na cestovnú kanceláriu. Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na cestovnú kanceláriu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 23, Článok I
Predmet regulácie Náhrada škody (Paragraf 23)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Súvisiace subjekty Európska únia
Poskytovateľ služieb cestovného ruchu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e172035ce05f369ce0fd07f
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-23.odsek-3


Počet zobrazení: 352