Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenie cestovnej kancelárie odvolávať sa na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti z dôvodu obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa § 22, ods. 12 tohto zákona
Citácia
Cestovná kancelária sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa odseku 12, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy.
Legislatívna lokalizácia Odsek 14, Paragraf 22, Článok I
Predmet regulácie Zodpovednosť za poskytovanie zájazdu (Paragraf 22)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Zákaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Súvisiace subjekty Poskytovateľ prepravy
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16f1f0364227cc1968b9b6
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-22.odsek-14


Počet zobrazení: 396