Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenie zodpovednosti obchodníka
Citácia
Obchodník nezodpovedá za chyby pri rezervácii spôsobené cestujúcim alebo neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 28, Článok I
Predmet regulácie Zodpovednosť za chyby pri rezervovaní (Paragraf 28)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Cestujúci
Obchodník
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e1725267a653b0cf1500c75
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-28.odsek-2


Počet zobrazení: 380