Základné informácie o regulácii

Regulácia
Ochrana pre prípad úpadku
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie:
d) ochranou pre prípad úpadku zabezpečenie garancie plnenia v rozsahu podľa tohto zákona na základe zmluvy o poistení alebo zmluvy o bankovej záruke uzatvorenej medzi cestovnou kanceláriou a poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku
Legislatívna lokalizácia Písmeno d), Paragraf 2, Článok I
Predmet regulácie Vymedzenie niektorých pojmov (Paragraf 2)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Cestovná kancelária
Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16e001faccd34dc66ab5d3
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-2


Počet zobrazení: 427