Základné informácie o regulácii

Regulácia
Ochrana pre prípad úpadku aj po zmene alebo po zaslaní oznámenia o náhradnom zájazde
Citácia
Ochrana pre prípad úpadku, ktorá sa vzťahuje na zmluvu o zájazde, sa v rovnakom rozsahu vzťahuje na zmluvu o zájazde aj po jej zmene alebo po zaslaní oznámenia o náhradnom zájazde.
Legislatívna lokalizácia Odsek 14, Paragraf 33a, Článok I
Predmet regulácie Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19 (Paragraf 33a)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5f7ec91dc5b116377717ad37
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-33a.odsek-14


Počet zobrazení: 359