Základné informácie o regulácii

Regulácia
Ochrana pre prípad úpadku podľa tohto zákona v súvislosti s cestujúcimi
Citácia
Ochrana pre prípad úpadku podľa tohto zákona sa vzťahuje na cestujúceho bez ohľadu na jeho bydlisko, miesto nástupu na prepravu alebo na miesto, kde bol zájazd predaný, a bez ohľadu na členský štát Európskej únie, v ktorom je poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku usadený.
Legislatívna lokalizácia Odsek 10, Paragraf 13, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade úpadku (Paragraf 13)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Cestujúci
Súvisiace subjekty Členský štát Európskej únie
Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15cedeacc0fb061e456ef4
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-13.odsek-10


Počet zobrazení: 382