Základné informácie o regulácii

Regulácia
Orgán dohľadu a jeho úlohy
Citácia
Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia. Orgán dohľadu kontroluje dodržiavanie povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr podľa tohto zákona a osobitného predpisu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 31, Článok I
Predmet regulácie Dohľad nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (Paragraf 31)
Kategória regulácie Povinnosť
Vymedzenie
Subkategória regulácie Pravidlo
Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Cestovná agentúra
Cestovná kancelária
Slovenská obchodná inšpekcia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e172a9e7a653bc36c500c78
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-31.odsek-1


Počet zobrazení: 314